3D Vision Experts Sp. z o.o.

Informacja o dofinansowaniu w ramach PO IG

Firma 3D Vision Experts Sp. z o.o. zrealizowała projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Działanie 8.1. Nazwa projektu Stworzenie internetowego serwisu oferującego zautomatyzowane przetwarzanie chmur punktów pozyskanych przy użyciu skanerów 3D Numer umowy: UDA-POIG.08.01.00-14-538/12-00. Kwota dofinansowania współfinansowana z EFRR wynosi 408 431,80 zł, co stanowi 85% łącznie przyznanego dofinansowania.

Informacja o

dofinansowaniu

w ramach PO IG

Firma 3D Vision Experts Sp. z o.o. zrealizowała projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Działanie 8.1. Nazwa projektu Stworzenie internetowego serwisu oferującego zautomatyzowane przetwarzanie chmur punktów pozyskanych przy użyciu skanerów 3D Numer umowy: UDA-POIG.08.01.00- 14-538/12-00. Kwota dofinansowania współfinansowana z EFRR wynosi 408 431,80 zł, co stanowi 85% łącznie przyznanego dofinansowania.
3D Vision Experts Sp. z o.o.
3D Vision Experts
3D Vision Experts