Ludzie

Na doświadczenie firmy składa się doświadczenie każego z członków naszego zespołu.

Projekty

Mamy doświadczenie w projektach naukowych, badawczo-rozwojowych,  wdrożeniowych.

Współpraca

Pracowaliśmy wspólnie z firmami z Polski oraz w kilku konsorcjach międzynarodowych.
Wiedza Doświadczenie Umiejętności
Co dalej? Jeśli potrzebują Państwo konsultacji lub opracowania dedykowanego rozwiązania wykorzystującego zaawansowane metody pozyskiwania danych, ich przetwarzania czy wizualizacji, zapraszamy do skontaktowania się z nami przy użyciu przycisku poniżej.
Jesteśmy naukowcami i dostarczane przez nas rozwiązania tworzone są w oparciu o wiedzę. W tym celu wykorzystujemy najnowsze aktualnie dostępne żródła lub samodzielnie przeprowadzamy badania i eksperymenty zgodnie z metodą naukową.

Wiedza

Fundament naszych rozwiązań

Doświadczenie

Ponad 20 lat praktyki

3D Vision Experts Sp. z o.o.

Umiejętności

Nasze kompetencje

Systemy wizyjne 2D

Przetwarzanie obrazów z kamer i aparatów cyfrowych w czasie rzeczywistym, widzenie maszynowe Techniki kluczowania obrazu z kamer telewizyjnych Algorytmy wykrywania markerów w obrazach z kamer Systemy nadzoru i bezpieczeństwa

Optyczne systemy pomiarowe 3D/4D

Pomiary fotogrametryczne Motion capture Śledzenie obiektów na podstawie markerów Systemy pomiarowe 3D z oświetleniem strukturalnym Zautomatyzowane systemy digitalizacji 3D Wielokierunkowe systemy 3D dla celów medycznych .

Przetwarzanie danych 3D/4D

Przetwarzanie wysokorozdzielczych, wielkokierunkowych danych pomiarowych z systemów pomiaru kształtu Algorytmy przetwarzania chmur punktów oraz siatek trójkątów Analiza kształtu 3D/4D zdigitalizowanych obiektów

Multimedia / VR

Systemy prezentacji multimedialnych Polaryzacyjne systemy stereoprojekcji Aplikacje multimedialne 3D Środowiska VR prezentacji treści 3D (edukacja, rozrywka medycyna)
Jesteśmy naukowcami i dostarczane przez nas rozwiązania tworzone są w oparciu o wiedzę. W tym celu wykorzystujemy najnowsze aktualnie dostępne żródła lub samodzielnie przeprowadzamy badania i eksperymenty zgodnie z metodą naukową.

Wiedza

Fundament naszych rozwiązań

Umiejętności

Nasze kompetencje

Systemy wizyjne 2D

Przetwarzanie obrazów z kamer i aparatów cyfrowych w czasie rzeczywistym, widzenie maszynowe Techniki kluczowania obrazu z kamer telewizyjnych Algorytmy wykrywania markerów w obrazach z kamer Systemy nadzoru i bezpieczeństwa

Optyczne systemy

pomiarowe 3D/4D

Pomiary fotogrametryczne Motion capture Śledzenie obiektów na podstawie markerów Systemy pomiarowe 3D z oświetleniem strukturalnym Zautomatyzowane systemy digitalizacji 3D Wielokierunkowe systemy 3D dla celów medycznych .
Co dalej? Jeśli potrzebują Państwo konsultacji lub opracowania dedykowanego rozwiązania wykorzystującego zaawansowane metody pozyskiwania danych, ich przetwarzania czy wizualizacji, zapraszamy do skontaktowania się z nami przy użyciu przycisku poniżej.
3D Vision Experts Sp. z o.o.
Doświadczenie

Ponad 20 lat praktyki

Wiedza Doświadczenie Umiejętności

Przetwarzanie danych

3D/4D

Przetwarzanie wysokorozdzielczych, wielkokierunkowych danych pomiarowych z systemów pomiaru kształtu Algorytmy przetwarzania chmur punktów oraz siatek trójkątów Analiza kształtu 3D/4D zdigitalizowanych obiektów

Multimedia / VR

Systemy prezentacji multimedialnych Polaryzacyjne systemy stereoprojekcji Aplikacje multimedialne 3D Środowiska VR prezentacji treści 3D (edukacja, rozrywka medycyna)

Ludzie

Na doświadczenie firmy składa się doświadczenie każego z członków naszego zespołu.

Projekty

Mamy doświadczenie w projektach naukowych, badawczo-rozwojowych,  wdrożeniowych.

Współpraca

Pracowaliśmy wspólnie z firmami z Polski oraz w kilku konsorcjach międzynarodowych.
3D Vision Experts
3D Vision Experts